DANH SÁCH UB HỘI LHTNVN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG NĂM HỌC 2011 - 2012   

 

                          DANH SÁCH UB HỘI LHTN VIỆT NAM
                                          TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
                                                        Năm học: 2011 – 2012
 
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
LÝ LỊCH
TRÍCH NGANG
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
01
Phạm Ngọc Ninh
1976
Phó HT
Chủ Tịch Ddự
0985856391
02 Lê Thị Lan Thùy 1986 GV Sinh Chủ Tịch  0975433485
03 Nguyễn Thị Phương Vi 1985

GV Tin

Phó chủ tịch  01666959128
04 Lương Minh Tùng 1984 GV Toán Uỷ viên 0922613948 
05 Bùi Thị Duyên 1985 GV Văn Uỷ viên 01685421400 
06 Võ Xuân Dần 1988 GV TD Uỷ viên 0972238892 
07 Nguyễn Thị Nhuyễn 1987 GV Sử Uỷ viên 0906441030 
08 Huỳnh Quốc Cường 1986 GV Hóa Uỷ viên  01698979059
09 Nguyễn Thành Lợi 1987 GV Lý Uỷ viên 01695811366 
10 Bùi Thị Thu 1988 GV Tin Uỷ viên 0972332119 
11 Nguyễn Thị An Danh 1988 GV Lý Uỷ viên 01697984882 
12 Hồ Thị Bích Duyên 1994 Học sinh Uỷ viên  
13 Nguyễn Thị Diễm Uyên 1995 Học sinh Uỷ viên  
14 Lưu Trung Kiên 1996 Học sinh Uỷ viên  
15 Nguyễn Thị Kim Trang 1994 Học sinh Uỷ viên  
 
 
 
 
 

 

Nguồn: tdthang.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều