Danh sách cán bộ công chức năm học 2010-2011  

STT                Họ và  tên Số điện thoại STT               Họ và  tên Số điện thoại
                                TỔ HÀNH CHÍNH                                TỔ TOÁN
1 Nguyễn  Công 0988615890 1 Nguyễn Thế  Vinh 01699459400
2 Trần Nhật  Thanh 01688237375 2 Trần Trọng  Thỉnh 0984402074
3 Phạm Ngọc Ninh 0985856391 3 Hoàng Văn Tuấn 0972169796
4 Trương Nhi  Phụng 0905939368 4 Nguyễn Thị Như  Trang 0979871003
5 Hồ Thị Minh Tĩnh 01692424310 5 Nguyễn Thị  Hạnh 0984881701
6 Nguyễn Tấn Hùng 0935740773 6 Nguyễn Thị Thắm 0982238096
7 Phạm Thị Thiên  Thanh 01228553496 7 Phạm Hữu Thi 0976768756
8 Đoàn Văn  01698111822 8 Thái Thành Thương 0905638133
9 Phạm Phi  Hùng 0907364488 9 Lương Minh Tùng 0922613948
10 Hồ Thị Ngọc Trang 0583640570 10 Lê Hoàn  0978047195
                               TỔ NGOẠI -TIN 11 Nguyễn Thị Kim Hoa 0988805453
1 Mai Thị Hồng Hạnh 0905757360 12 Nguyễn Thanh Thủy 01684935478
2 Đinh Quang Trung 01697864206 13 Nguyễn Thị Hoài Phương 01696106700
3 Nguyễn Vũ Nhật Uyên 0935667460 14 Phạm Phi Hùng 0905730910
4 Nguyễn Thị Lệ  Thi 0982983538                              TỔ HÓA-SINH
5 Trần Hoàng Đại 01684147037 1 Lê Thị Hường 0905288212
6 Cao Thị Hậu 0987540811 2 Ng. Thị Bích Thuận 01683683119
7 Nguyễn Thị Phân   3 Nguyễn Thị Hoa 0985200686
8 Châu Thị Thanh Trúc 01226761428 4 Lê Thị Lan  Thùy 0975433485
9 Huỳnh Thị Minh Lý 0979539528 5 Nguyễn Thị  Thịnh 01698012402
10 Hồ Thị  Thủy 01663313337 6 Lưu Thị Ngọc Hải 0976167153
11 Mai Thị Kim Trinh 01695142668 7 Võ Thị Trúc  Phương 01697864204
12 Nguyễn Thị Bích Phú 0976447202 8 Trần Thị Ngọc Thọ 0975888425
13 Nguyễn Thị Phương Vi 01666959128 9 Phạm Thị  Ngân 0905763118
                                     TỔ VĂN 10 Huỳnh Quốc  Cường 01698979059
1 Trần Mai Kim  Hảo 01203373432 11 Nguyễn Quyền  Quynh 0977553342
2 Võ Ngọc Phú 0914224780 12 Trần Thị Hồng  Bình 01688235064
3 Lê Thị  Thanh 01698355990 13 Trần Thị Thanh Nhung 01666317882
4 Bùi Thị Thúy  Hằng 0976766656 14 Nguyễn Thị Diệu 01683480983
5 Bùi Thị  Duyên 01685421400                           TỔ LÝ - TDQP
6 Phan Thị  Nhuần 01693852533 1 Hoàng Văn Long 0985078995
7 Hà Thị Kiều Oanh 0982486197 2 Nguyễn Xuân  Thái 0987256177
8 Phạm Thị Mỹ Linh 0986297779 3 Đặng Thị Hương Biển 0976953525
9 Đinh Thị Phương Thắm 0933146245 4 Phùng Thanh Đàm 0972757621
10 Nguyễn Văn  Quyền 01676755889 5   Xuân Thưởng 0972439765
11 Trần Thị Thuỷ 01692000209 6 Nguyễn Thành  Lợi 0962368737
                                  TỔ XÃ HỘI 7 Phạm Thị Minh Thảo 0953386848
1 Cao Thị Hợi 0985644190 8 Phạm Ngọc Thảo  Trang 0985746128
2 Lâm Diệu Thu 0977696896 9 Bùi Thị An Danh 01697984882
3 Lê Thị  Hiền 0975210406 10 Tạ Thanh  Toàn 01654884132
4 Trương Thị Hồng Diễm 01286283235 11 Đặng Văn Long 01652941217
5 Văn Đức  Thái 01659803228 12 Lương Công  Toàn 01699459385
6 Hồ Thị  Phượng 0976637515 13 Nguyễn Văn  Nhã 0972843830
7 Nguyễn Thị  Thuỷ 0987880175 14 Phạm Kim  Đồng 01268642189
8 Nguyễn Thị Dung 0987980278 0985705350
9 Dương Thị  Tình 0987943480        
10 Vũ Thị Non 0979476282        

 

Nguồn: tdthang.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều