TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

788762
Đoàn trường TDT


Giới thiệu " CỜ - HUY HIỆU - ĐOÀN CA "  
Đăng ngày: 19/10/2012

 Giới thiệu " CỜ - HUY HIỆU - ĐOÀN CA "


Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013  
Đăng ngày: 19/10/2012

 Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013

 Thực hiện công văn số 6348/BGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2012 của Bộ  Giáo 

dục và Đào tạo về “Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 

trung học năm học 2012-2013”, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi khoa học 

kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013. Cụ thể như sau:


Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV-AIDS.  
Đăng ngày: 14/12/2011

Vừa qua Đoàn trường đã triển khai lớp tập huấn HIV-AIDS đoàn viên thanh niên toàn trường đã hưởng ứng rất nhiệt tình.


VÀI NÉT VỀ LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012.  
Đăng ngày: 14/12/2011

           

Nhằm giáo dục, định hướng cho các thanh niên ưu tú được đề nghị xét kết nạp về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua đó xây dựng tinh thần, mục tiêu phấn đấu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các đối tượng được xét kết nạp.

BCH Đoàn trường đã tiến hành tổ lớp bồi dưỡng kết nạp Đoàn, cho các thanh niên ưu tú được các Chi đoàn đề nghị kết nạp đợt 1,  vào lúc 14h ngày 08/12/2011 tại phòng đa năng trường THPT Tôn Đức Thắng.


BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2011-2012.  
Đăng ngày: 14/12/2011

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012.

 


HỘI THAO GIAO LƯU CÁC ĐOÀN TRƯỜNG.  
Đăng ngày: 01/12/2011

Để tiến tới kỉ niệm 80 năm tiến bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đoàn TNCSHCM, Đoàn trường THPT Tôn Đức Thắng đã có những hoạt động có ý nghĩa và thiết thực để chào mừng ngày lễ kỉ niệm đầy trọng đại ấy.


KẾ HOẠCH THÁNG 12.  
Đăng ngày: 01/12/2011

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12.


6 bài học lý luận.  
Đăng ngày: 24/11/2011

Vài nét về 6 bài học lý luận cho đoàn viên, thanh niên do Đoàn trường tổ chức.

 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn