TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

788772
Tổ Hoá - Sinh
Các bước xác định trạng thái lai hóa và dạng hình học của phân tử hữu cơ   
Đăng ngày: 02/02/2012

Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hóa. Với mỗi trạng thái lai hóa khác nhau, nguyên tử cacbon sẽ tạo nên các cấu trúc khác nhau của hợp chất hữu cơ.


Các loại danh pháp hữu cơ   
Đăng ngày: 02/02/2012

Theo nhiều cách khác nhau, các hợp chất hữu cơ được gọi tên. Trong hệ thống danh pháp, phổ biến có danh pháp thông dụng (danh pháp lịch sử, dành pháp gốc) danh pháp hợp lý, danh pháp IUPAC.


KTCL SINH 11+ ĐÁP ÁN  
Đăng ngày: 31/10/2011

KTCL SINH 10 + đáp án  
Đăng ngày: 31/10/2011


Kế hoạch hoạt động tổ Hóa – Sinh năm học 2011 - 2012  
Đăng ngày: 01/10/2011

 -         Căn c vào Hướng dn thc hin nhim v giáo dc trung hc năm hc 2011 -2012 ca B GD-ĐT, ca S  GD-ĐT Khánh Hòa;

-         Căn c vào phương hướng nhim v năm hc ca Trường THPT Tôn Đức Thắng, T Hóa – Sinh  xây dng kế hoạch hot động năm hc 2011-2012 như sau:
Những sản phẩm sáng tạo lí thú  
Đăng ngày: 03/01/2011
1. Làm trái tim bằng phương pháp hóa học

Sử dụng ống nano cacbon có thể tăng dung lượng pin lithium lên 10 lần   
Đăng ngày: 15/11/2010

Sử dụng ống nano cacbon có thể tăng dung lượng pin lithium lên 10 lần

 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn