TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

788796
Cơ cấu tổ chức Trường
Danh sách cán bộ công chức năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 05/09/2011

 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2011-2012

 

 TỔNG  SỐ CB-GV-CNV: 88    Nữ: 56          TỔNG SỐ GIÁO VIÊN:78           Nữ: 52
  1 TỔ HÀNH CHÍNH: 10 (nữ 04) ; gồm BGH 03; CNV 07                 
  2.TỔ TOÁN: 15( 07 nữ )                
  3. TỔ HÓA - SINH: 14 ( 12 nữ); gồm Hóa 08( 06 nữ); Sinh 06 (06 nữ).      
  4. TỔ LÝ-THỂ DỤC: 15(04 nữ ); gồm Lý 09(04 nữ ); Thể dục 06 (00 nữ).      
  5. TỔ VĂN: 11 (09 nữ).                
  6. TỔ XÃ HỘI: 10( 9 nữ ); gồm Sử 04( 04 nữ );  Địa 04 ( 03 nữ); Công dân 02 (nữ 02)    
  7.TỔ NGOẠI-TIN: 13 (11 nữ );Gồm Anh văn 09 (08 nữ); Tin 04 ( 04 nữ)      

 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn