TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

792352
Môn Hoá

Giáo án bài nguồn hc thiên nhiên   
Đăng ngày: 26/04/2011

Giáo án bài nguồn hc thiên nhiên  


Bài tập ôn tập chương II lớp 10  
Đăng ngày: 08/11/2010

Câu 1 : Cho hai nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử là:

+ Nguyên tử X :  1s22s22p63s2

+ Nguyên tử Y : 1s22s22p63s23p63d34s2

-         X và Y có thuộc cùng một nhóm nguyên tố không ? Giải thích

-         Hai nguyên tố này cách nhau bao nhiêu nguyên tố hoá học? Có cùng chu kì không?.

 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn