TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

788833
Chi đoàn GV
GIAO LƯU – HOẠT ĐỘNG GIÚP THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT GIỮA CÁC ĐƠN VỊ  
Đăng ngày: 16/01/2013

 GIAO LƯU – HOẠT ĐỘNG GIÚP THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT GIỮA CÁC ĐƠN VỊ


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU GIỮA CĐGV-LIÊN CĐ KHỐI 10  
Đăng ngày: 12/02/2012

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU GIỮA CĐGV-LIÊN CĐ KHỐI 10


GIAO LƯU VỚI ĐỒN BIÊN PHÒNG VĨNH LƯƠNG.  
Đăng ngày: 18/12/2011

 GIAO LƯU VỚI ĐỒN BIÊN PHÒNG VĨNH LƯƠNG.

 

 


Giao lưu giữa CĐGV và liên CĐHS khối 12.  
Đăng ngày: 16/12/2011

Vừa qua ngày 10/11/2011 CĐGV đã tổ chức thành công buổi đá bóng giao hữu giữa Cô và trò, vui và ý nghĩa để chào mứng ngày Nhà Giáo Việt Nam.


Hoạt động tháng 12  
Đăng ngày: 24/11/2011

Một số hoạt động trọng tâm trong tháng 12/2011.


Kế hoạch hoạt động.  
Đăng ngày: 21/09/2011

Kế Hoạch Hoạt Động Của Chi Đoàn Giáo Viên Năm 2011-2012.


BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011-2012  
Đăng ngày: 21/09/2011

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2011-2012.


Đại Hội CĐGV năm học 2011-2012.  
Đăng ngày: 21/09/2011

Đại Hội Chi Đoàn Giáo Viên năm học 2011-2012.


Danh sách BCH Chi đoàn giáo viên năm học 2010 - 2011   
Đăng ngày: 04/11/2010

Danh sách BCH Chi đoàn giáo viên năm học 2010 - 2011

 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn