TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

789550
Chuyên mục: Chi bộ trường TDT  
Ngày đưa tin: 25/04/2014    

SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

 

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
  Sau hơn 3 tháng thành lập trường (theo Quyết định số 171/2004 QĐ-UB ngày 25/8/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa), ngày 18/11/2004, Chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng được thành lập (theo Quyết định số 401-QĐ/HU của Huyện ủy Ninh Hòa). Chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng bộ Huyện Ninh Hòa.
1)Tháng 11/ 2004:
- Lúc đầu, chi bộ gồm có 04 đảng viên:
+ 03 đảng viên (Hồ Thị Xuân Vinh, Đoàn Thanh Thủy, Cao Anh Dũng) được chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THCS Ninh Lộc thuộc Đảng bộ xã Ninh Lộc sang; trong đó, có 01 đảng viên dự bị: Cao Anh Dũng.
+  Và 01 đảng viên (Võ Luận) chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi về.
- Đồng chí Võ Luận được Huyện ủy chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ (theo Quyết định số 401-QĐ/HU ngày 18/11/2004 của Huyện ủy Ninh Hòa).
2) Nhiệm kỳ 2005-2010 (Nhiệm kỳ Chi bộ lần thứ nhất):
a)  Từ 8/2005 – 4/2008:
- Đồng chí Võ Luận được chuẩn y giữ chức Bí thư Chi bộ (theo Quyết định số 553-QĐ/HU ngày 29/8/2005 của Huyện ủy Ninh Hòa).
- Số lượng đảng viên của Chi bộ lúc cao điểm: 11 đồng chí; tăng thêm 07 đồng chí:  
+ 02 đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt tới:  Đoàn Thanh Thảo được Chi bộ trường THCS Ninh Lộc thuộc Đảng bộ xã Ninh Lộc kết nạp năm 2004 và Nguyễn Đình Dân (giáo viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa) được Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa kết nạp năm 2005.
+ 05 đảng viên mới do chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng kết nạp: Lê Văn Hiền (2005), Lê Thị Hường và Trương Nhi Phụng (2007), Hồ Ngọc Quyền (2008), Trần Mai Kim Hảo (2008).
+ Tháng 2/2008, do sự điều động cán bộ lãnh đạo trường, đồng chí Võ Luận chuyển về làm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi và đồng chí Nguyễn Công được chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi về.
b) Từ 5/2008 – 9/2010:
- Tháng 5/2008, đồng chí Nguyễn Công được Huyện ủy chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ từ 2008-2010 (theo Quyết định số1365 -QĐ/HU ngày  22/ 5 / 2008 của Huyện ủy Ninh Hòa).-     Ngày 01/8/2008, Chi bộ  trường THPT Tôn Đức Thắng còn lại 05 đảng viên. Vì, có 06 đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về trường mới (Hồ Thị Xuân Vinh, Cao Anh Dũng, Đoàn Thanh Thủy, Đoàn Thanh Thảo, Lê Văn Hiền, Hồ Ngọc Quyền), do tách cấp THCS về trường THCS Lê Thánh Tông (xã Ninh Lộc).
- Năm 2009, chi bộ kết nạp thêm 02 đảng viên mới: Võ Ngọc Phú (6/2009), Trần Nhật Thanh (9/2009);
-     Tháng 02/2010, do sự điều động cán bộ lãnh đạo trường, đồng chí Nguyễn Đình Dân chuyển về làm Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi và đồng chí Phạm Ngọc Ninh được chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi về.
3) Nhiệm kỳ 2010-2015 (Nhiệm kỳ Chi bộ lần thứ hai):
- Tháng 9/2010, Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010-2015 bầu đồng chí Nguyễn Công giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Ngọc Ninh giữ chức Phó Bí thư Chi bộ (theo Quyết định số 2508-QĐ/HU ngày  08 / 6 / 2010 của Huyện ủy Ninh Hòa)..
- Số lượng đảng viên đầu nhiệm kỳ 2: 07 (05 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị).
- Tháng 10/2010, chi bộ kết nạp thêm 02 đảng viên mới: Nguyễn Xuân Thái,
Tạ Thanh Toàn.
- Xóa tên trong danh sách Đảng viên dự bị đối với Võ Ngọc Phú ( Quyết định 298 - QĐ/TU , 16/12/2010)
- Hiện nay, chi bộ đang làm hồ sơ xin Huyện ủy xét chuẩn y kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Nguyễn Thị Bích Thuận, Lê Hoàn Vũ, Phạm Thị Ngân, Mai Thị Hồng Hạnh.  Lực lượng quần chúng ưu tú  là Đối tượng Đảng của chi bộ còn rất dồi dào,  gồm 11 người: từ các trường đại học giới thiệu về 04 (Bùi Thị Duyên, Nguyễn Thị Thủy, Đặng Thị Hương Biển, Lưu Thị Ngọc Hải, Bùi Thị An Danh), từ Chi bộ trường THPT Trần Quý Cáp giới thiệu về 01 (Trần Thị Thủy), do chi bộ cử đi học 05 (Phùng Thanh Đàm,Văn Đức Thái, Nguyễn Thế Vinh, Lương Minh Tùng, Võ Thị Trúc Phương)
II. THÀNH TÍCH CỦA CHI BỘ:
1. Năm 2005, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (theo Quyết định số 219-QĐ/HU ngày 06/02/2006 của Huyện ủy Ninh Hòa).
2. Năm 2006, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (theo Quyết định số 818-QĐ/HU ngày 03/3/2007 của Huyện ủy Ninh Hòa).
3.            Năm 2008, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (theo Quyết định số 1886-QĐ/HU ngày 19/5/2009 của Huyện ủy Ninh Hòa).
4. Năm 2009, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (theo Quyết định số 2323-QĐ/HU ngày 29/01/2010 của Huyện ủy Ninh Hòa).
5. Năm 2011, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (theo QĐ số 837-QĐ/TU ngày 16/02/2012 của Thị ủy Ninh Hòa).
6.            Năm 2012, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (theo QĐ số 1450-QĐ/TU ngày 24/01/2013 của Thị ủy Ninh Hòa).
7.            Năm 2013, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (theo QĐ số 2062-QĐ/TU ngày 12/02/2014 của Thị ủy Ninh Hòa).
III. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ (Tính đến ngày 30/4/2014):
STT
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Chức vụ
Ngày vào Đảng
Dự bị
Chính thức
1
Nguyễn Nên
24/03/1961
Nam
Bí thư,
Hiệu trưởng
23/3/2005
23/3/2006
2
Phạm Ngọc Ninh
21/7/1976
Nam
Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng
19/5/2005
19/5/2006
3
Trần Nhật Thanh
3/10/1975
Nam
Đảng viên, Phó Hiệu trưởng
3/9/2009
3/9/2010
4
Trương Nhi Phụng
31/8/1977
Nữ
Đảng viên,
Kế toán
31/8/2007
31/8/2008
5
Trần Mai Kim Hảo
3/10/1981
Nữ
Chi ủy viên, Tổ trưởng
18/10/2008
18/10/2009
6
Lê Thị Hường
16/6/1981
Nữ
Đảng viên, Giáo viên
31/8/2007
31/8/2008
7
Nguyễn Xuân Thái
10/7/1985
Nam
Đảng viên,
Tổ trưởng
23/9/2010
23/9/2011
8
Tạ Thanh Toàn
28/02/1978
Nam
Đảng viên,
Tổ phó
23/9/2010
23/9/2011
9
Trần Thị Phân
08/06/1977
Nữ
Đảng viên,
GV
25/1/2003
25/1/2004
10
Lê Hoàn Vũ
19/5/1987
Nam
Đảng viên,
GV
01/7/2011
01/7/2012
11
Mai Thị Hồng Hạnh
12/02/1976
Nữ
Đảng viên,
GV
01/7/2011
01/7/2012
12
Nguyễn T Bích Thuận
21/5/1982
Nữ
Đảng viên,
Tổ trưởng
01/7/2011
01/7/2012
13
Lương Minh Tùng
21/11/1984
Nam
Đảng viên,
Bí Thư Đoàn
03/9/2011
03/9/2012
14
Văn Đức Thái
18/10/1983
Nam
Đảng viên,
GV
03/9/2011
03/9/2012
15
Nguyễn Thế Vinh
28/9/1976
Nam
Đảng viên,
Tổ trưởng
15/10/2011
15/10/2012
16
Trần Thị Thủy
27/04/1985
Nữ
Đảng viên,
GV
19/08/2012
19/08/2013
17
Bùi Thị Duyên
27/05/1985
Nữ
Đảng viên,
GV
19/08/2012
19/8/2013

                                                                               Nguồn: Chi Bộ Trường - Đưa Tin: Phương Vi 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn