TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

789562
Chuyên mục: Tổ Thể dục - An ninh quốc phòng  
Ngày đưa tin: 28/09/2015    

DANH SÁCH TẬP THỂ TỔ

 Tổng số 07 giáo viên, trong đó:

- Số GV nam: 07; Số Đảng viên 01; Số đối tượng Đảng: 00; Số Đoàn viên: 03; Số Thanh niên: 07;

Số Công đoàn viên 07.

- Số GV đạt chuẩn: 07; ĐHSP hệ chính quy: 04; ĐHCCSP hệ chính quy: 03.

- Vào ngành trước 2004 có: 01 GV; Từ 2004 đến 2009: 03GV; Năm 2010 có 03 GV.

- Tổ Thể dục – Quốc phòng bao gồm các môn dạy TD – QP: 06 GV; dạy TD: 01 GV

Thành tích đạt được:

- Tập thể: tổ lao động tiên tiến

- Cá nhân:

+ GVG cấp trường: 04 GV

+ GVG cấp tỉnh: 01 GV

 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn