TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

789553
Chuyên mục: Văn bản pháp qui  
Ngày đưa tin: 17/12/2011    

Công văn 626/SGD&ĐT-KHTC V/v góp ý Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

 Số tư liệu: 626/SGD&ĐT- KHTC

Ngày ban hành: 16/12/2011
Tệp đính kèm: 626/SGD&ĐT- KHTC.rar

                  Kính gửi: 
                                    - Sở Tài chính;
                                    - Sở Xây dựng;
                                    - Sở Nội vụ;
                                    - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
                                    - Sở Tài nguyên và Môi trường;
                                    - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
                                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                    - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
                                    - Các phòng, ban cơ quan Sở;
                                    - Các đơn vị trực thuộc Sở.

   Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép tiến hành lập Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã hoàn thành Dự thảo Quy hoạch.
   Để Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 được hoàn chỉnh và có tính khả thi cao, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các Sở, các địa phương, các phòng GD&ĐT, các phòng, ban cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm nghiên cứu, góp ý dự thảo Quy hoạch (đính kèm văn bản).
   Nội dung góp ý đề nghị thực hiện bằng văn bản và gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa (Khu liên cơ 2- 4 Phan Chu Trinh – Tp Nha Trang) trước ngày 15/01/2012.


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn