TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

789555
Chuyên mục: Văn bản pháp qui  
Ngày đưa tin: 17/12/2011    

Công văn 617/SGD&ĐT-KHTC V/v Báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012

 Số tư liệu: 617/SGD&ĐT-KHTC

Ngày ban hành: 12/12/2011
Tệp đính kèm: 617/SGD&ĐT-KHTC.rar

          Kính gửi: 
                            - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
                            - Các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
                            - Trường Phổ thông Hermann Gmeiner;
                            - Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương;
                            - Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Hoàn Cầu.

Thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ theo qui định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
 1- Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo:
 - Tổ chức triển khai cho các đơn vị trường học do mình quản lý báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012.
 - Nhập thông tin Hồ sơ trường kỳ giữa năm (HoSoTruong_T12) của năm học 2011-2012 cho chương trình EMIS.
 Khi thực hiện báo cáo các đơn vị lưu ý:
 + Các lớp phổ cập dùng biểu GDTX để báo cáo.
 + Kiểm tra, xử lý dữ liệu Hồ sơ trường của các đơn vị cho đến khi không còn thông báo lỗi.
 + Cần tránh thay đổi định dạng, khuôn mẫu các biểu báo cáo.
 Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào đào tạo bao gồm:
 - 01 bản báo cáo theo các biểu mẫu tổng hợp có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị (đồng thời gửi kèm theo tất cả các file dữ liệu của các trường do mình quản lý);
 - 01 đĩa mềm có dữ liệu EMIS: Dữ liệu Excel về danh mục cấp quản lý, danh mục các trường, hồ sơ trường của các trường; Dữ liệu tổng hợp theo file định dạng *XML.
2- Các đơn vị còn lại:
 - Báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012;
 - Nhập thông tin Hồ sơ trường kỳ giữa năm (HoSoTruong_T12) của năm học 2011-2012 cho chương trình EMIS.
 Khi thực hiện báo cáo các đơn vị lưu ý:
 + Các trường THPT có lớp hệ BTVH (THPT Ngô Gia Tự, THPT Hà Huy Tập, THPT Lý Tự Trọng) thì hệ này phải báo cáo ở các biểu GDTX. 
 + Các trường THPT có lớp hệ B (THPT Nguyễn Trãi) thì hệ này báo cáo ở biểu riêng (đối với thống kê giữa năm) và dùng biểu HoSo_THPT_T12_Khac (đối với chương trình EMIS).
 + Hệ phổ thông dân tộc nội trú của Trung tâm GDTX Ninh Hòa được báo cáo ở các biểu THCS. 
 + Khi nhập số liệu cho Hồ sơ trường, cần theo dõi phần thông báo lỗi trên các ô lưới bên phải các bảng dữ liệu để xử lý.
 + Cần tránh thay đổi định dạng, khuôn mẫu các biểu báo cáo.
3. Thời gian gửi báo cáo:
Các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/01/2012 (đồng thời gởi file vào hộp thư điện tử ndtrinh@khanhhoa.edu.vn).
 Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo đầy đủ, đúng biểu mẫu, đúng thời gian qui định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 058.3560758 để trao đổi.


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn