TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

788819
Chuyên mục: Tin giáo dục và đào tạo  
Ngày đưa tin: 19/12/2013    

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Ngày thi
Buổi
Môn-khối
Số phòng thi
T.gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ kết thúc
Giờ tập trung
Ghi chú
24/12
Chiều
Toán 10-11
17
90'
13h10
14h45
12h45
 
Sử 10-11
17
45'
15h10
16h00
 
25/12
Sáng
Sử 12
12
45'
7h25
8h15
7h00
 
Địa 12
12
45'
8h40
9h30
 
Chiều
Văn 10-11
17
90'
13h10
14h45
12h45
 
Địa 10-11
17
45'
15h10
16h00
 
26/12
Sáng
Văn 12
12
150'
7h25
10h00
7h00
 
Chiều
Lý 10-11
17
45'
12h55
13h45
12h30
 
Lý 12
12
60'
14h15
15h30
13h30
 
27/12
Sáng
Hóa 12
12
60'
7h15
8h30
6h45
 
Hóa 10-11
17
45'
8h55
9h45
8h15
 
Chiều
Sinh 10-11
17
45'
12h55
13h45
12h30
 
Sinh 12
12
60'
14h15
15h30
13h30
 
28/12
Sáng
Toán 12
12
150'
7h25
10h00
7h00
 
Chiều
AV 10-11
17
45'
12h55
13h45
12h30
 
AV 12
12
60'
14h15
15h30
13h30
 

Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn