TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

788829
Chuyên mục: Tin giáo dục và đào tạo  
Ngày đưa tin: 22/04/2014    

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

 

Trường THPT Tôn Đc Thng
   LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Ngày thi
Buổi
Môn-khối
T.gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ kết thúc
Giờ tập trung
 
28/4
Sáng
Văn 12
120'
7h10
9h15
6h45
 
Lý 12
60'
9h40
10h45
 
Chiều
Văn 10-11
90'
13h25
15h00
13h00
 
29/4
Sáng
Toán 12
120'
7h10
9h15
6h45
 
Sử 12
60'
9h40
10h45
 
Chiều
Toán 10-11
90'
13h25
15h00
13h00
 
2/5
Sáng
Hóa 12
60'
7h10
8h15
6h45
 
Địa 12
60'
8h40
9h45
 
Chiều
Hóa 10-11
45'
13h25
14h15
13h00
 
Địa 10-11
45'
14h40
15h30
 
3/5
Sáng
Sinh 12
60'
7h10
8h15
6h45
 
AV 12
60'
8h40
9h45
 
Chiều
Lý 10-11
45'
13h25
14h15
13h00
 
Sử 10-11
45'
14h40
15h30
 
6/5
Chiều
Sinh 10-11
45'
13h25
14h15
13h00
 
AV 10-11
45'
14h40
15h30
 
 
* Chú ý: Đề nghị tất cả GV, HS thực hiện nghiêm túc giờ giấc (nhất là giờ tập trung).

Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn