TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

789560
Chuyên mục: Chi bộ trường TDT  
Ngày đưa tin: 04/12/2010    

VÀI NÉT VỀ CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

I.                   SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

  Sau hơn 3 tháng thành lập trường (theo Quyết định số 171/2004 QĐ-UB ngày 25/8/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa), ngày 18/11/2004, Chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng được thành lập (theo Quyết định số 401-QĐ/HU của Huyện ủy Ninh Hòa). Chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng bộ Huyện Ninh Hòa.

1)      Tháng 11/ 2004:

- Lúc đầu, chi bộ gồm có 04 đảng viên:

+ 03 đảng viên (Hồ Thị Xuân Vinh, Đoàn Thanh Thủy, Cao Anh Dũng) được chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THCS Ninh Lộc thuộc Đảng bộ xã Ninh Lộc sang; trong đó, có 01 đảng viên dự bị: Cao Anh Dũng.

+  Và 01 đảng viên (Võ Luận) chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi về.

- Đồng chí Võ Luận được Huyện ủy chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ (theo Quyết định số 401-QĐ/HU ngày 18/11/2004 của Huyện ủy Ninh Hòa).

2)      Nhiệm kỳ 2005-2010 (Nhiệm kỳ Chi bộ lần thứ nhất):

a)  Từ 8/2005 – 4/2008:

-          Đồng chí Võ Luận được chuẩn y giữ chức Bí thư Chi bộ (theo Quyết định số 553-QĐ/HU ngày 29/8/2005 của Huyện ủy Ninh Hòa).

-          Số lượng đảng viên của Chi bộ lúc cao điểm: 11 đồng chí; tăng thêm 07 đồng chí:  

+ 02 đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt tới:  Đoàn Thanh Thảo được Chi bộ trường THCS Ninh Lộc thuộc Đảng bộ xã Ninh Lộc kết nạp năm 2004 và Nguyễn Đình Dân (giáo viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa) được Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa kết nạp năm 2005.

+ 05 đảng viên mới do chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng kết nạp: Lê Văn Hiền (2005), Lê Thị Hường và Trương Nhi Phụng (2007), Hồ Ngọc Quyền (2008), Trần Mai Kim Hảo (2008).

+ Tháng 2/2008, do sự điều động cán bộ lãnh đạo trường, đồng chí Võ Luận chuyển về làm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi và đồng chí Nguyễn Công được chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi về.

b) Từ 5/2008 – 9/2010:

-     Tháng 5/2008, đồng chí Nguyễn Công được Huyện ủy chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ từ 2008-2010 (theo Quyết định số1365 -QĐ/HU ngày  22/ 5 / 2008 của Huyện ủy Ninh Hòa).

-     Ngày 01/8/2008, Chi bộ  trường THPT Tôn Đức Thắng còn lại 05 đảng viên. Vì, có 06 đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về trường mới (Hồ Thị Xuân Vinh, Cao Anh Dũng, Đoàn Thanh Thủy, Đoàn Thanh Thảo, Lê Văn Hiền, Hồ Ngọc Quyền), do tách cấp THCS về trường THCS Lê Thánh Tông (xã Ninh Lộc).

-     Năm 2009, chi bộ kết nạp thêm 02 đảng viên mới: Võ Ngọc Phú (6/2009), Trần Nhật Thanh (9/2009);

-     Tháng 02/2010, do sự điều động cán bộ lãnh đạo trường, đồng chí Nguyễn Đình Dân chuyển về làm Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi và đồng chí Phạm Ngọc Ninh được chuyển sinh hoạt Đảng từ Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi về.

3)      Nhiệm kỳ 2010-2015 (Nhiệm kỳ Chi bộ lần thứ hai):

-     Tháng 9/2010, Đại hội Chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010-2015 bầu đồng chí  Nguyễn Công giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Ngọc Ninh giữ chức Phó Bí thư Chi bộ(theo Quyết định số 2508-QĐ/HU ngày  08 / 6 / 2010 của Huyện ủy Ninh Hòa)..

-     Số lượng đảng viên đầu nhiệm kỳ 2: 07 (05 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị).

-     Tháng 10/2010, chi bộ kết nạp thêm 02 đảng viên mới: Nguyễn Xuân Thái,

Tạ Thanh Toàn.

- Xóa tên trong danh sách Đảng viên dự bị đối với Võ Ngọc Phú ( Quyết định 298 - QĐ/TU , 16/12/2010)

-     Hiện nay, chi bộ đang làm hồ sơ xin Huyện ủy xét chuẩn y kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Nguyễn Thị Bích Thuận, Lê Hoàn Vũ, Phạm Thị Ngân, Mai Thị Hồng Hạnh.  Lực lượng quần chúng ưu tú  là Đối tượng Đảng của chi bộ còn rất dồi dào,  gồm 11 người: từ các trường đại học giới thiệu về 04 (Bùi Thị Duyên, Nguyễn Thị Thủy, Đặng Thị Hương Biển, Lưu Thị Ngọc Hải, Bùi Thị An Danh), từ Chi bộ trường THPT Trần Quý Cáp giới thiệu về 01 (Trần Thị Thủy), do chi bộ cử đi học 05 (Phùng Thanh Đàm,Văn Đức Thái, Nguyễn Thế Vinh, Lương Minh Tùng, Võ Thị Trúc Phương)

 

II.                THÀNH TÍCH CỦA CHI BỘ:

  1. Năm 2005, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” ( theo Quyết định số 219-QĐ/HU ngày 06/02/2006 của Huyện ủy Ninh Hòa.
  2. Năm 2006, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” ( theo Quyết định số 818-QĐ/HU ngày 03/3/2007 của Huyện ủy Ninh Hòa.
  3. Năm 2008, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” ( theo Quyết định số 1886-QĐ/HU ngày 19/5/2006 của Huyện ủy Ninh Hòa.
  4. Năm 2009, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” ( theo Quyết định số -QĐ/HU ngày //2009 của Huyện ủy Ninh Hòa.

III.             DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NĂM HỌC 2010-2011:

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Ngày vào Đảng
Dự bị Chính thức
1 Nguyễn Công 18/10/1957 Nam Bí thư, Hiệu trưởng 6/5/2001 6/5/2002
2 Phạm Ngọc Ninh 21/7/1976 Nam Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng 19/5/2005 19/5/2006
3 Trần Nhật Thanh 3/10/1975 Nam Đảng viên, Phó Hiệu trưởng 3/9/2009 3/9/2010
4 Trương Nhi Phụng 31/8/1977 Nữ Đảng viên, Kế toán 31/8/2007 31/8/2008
5 Trần Mai Kim Hảo 3/10/1981 Nữ Đảng viên, Tổ trưởng 18/10/2008 18/10/2009
6 Lê Thị Hường 16/6/1981 Nữ Đảng viên, Giáo viên 31/8/2007 31/8/2008
7 Nguyễn Xuân Thái 10/7/1985 Nam Đảng viên, Tổ trưởng 23/9/2010  
8 Tạ Thanh Toàn 28/02/1978 Nam Đảng viên, Tổ phó 23/9/2010  
9 Võ Ngọc Phú 15/02/1979 Nam Đảng viên, Giáo viên 23/6/2009  Đã xóa tên

Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn