TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

792357
Văn bản pháp qui
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh   
Đăng ngày: 28/02/2012

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;
Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninhnhư sau:


Công văn số 07/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 (năm 2012)  
Đăng ngày: 05/01/2012

  Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Olympic Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 (năm 2012).
   Chủ đề cuộc thi gắn với sự kiện Thế vận hội  London 2012 được tổ chức tại London (Anh) từ ngày 27/7 – 12/8/2012, với chủ đề “Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội có ý nghĩa gì đối với mình”.


CV hội thi thiết bị dạy học  
Đăng ngày: 28/12/2011

CV hội thi thiết bị dạy học


Công văn 617/SGD&ĐT-KHTC V/v Báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 17/12/2011

 Thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ theo qui định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
 1- Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo:
 - Tổ chức triển khai cho các đơn vị trường học do mình quản lý báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012.
 - Nhập thông tin Hồ sơ trường kỳ giữa năm (HoSoTruong_T12) của năm học 2011-2012 cho chương trình EMIS.


Công văn 626/SGD&ĐT-KHTC V/v góp ý Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025  
Đăng ngày: 17/12/2011

 Các đơn vị trực thuộc Sở.

   Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép tiến hành lập Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã hoàn thành Dự thảo Quy hoạch.


Công văn số 1520/ SGDĐT-TTr V/v kết luận Thanh tra toàn diện trường THPT Tôn Đức Thắng  
Đăng ngày: 14/12/2011

Thực hiện Quyết định số 817/QĐ-SGDĐT ngày 28/10/2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT, trong các ngày 23, 24 và 25/11/2011, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra toàn diện trường THPT Tôn Đức Thắng. 
Xét Báo cáo thanh tra số 151 /BC-TTr,

 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn