TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785673
Chuyên mục: Tổ Vật Lý  
Ngày đưa tin: 08/11/2010    

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỔ NĂM HỌC 2010 – 2011

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ: LÝ – THỂ DỤC                                          Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc
                                                                                             Ninh Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI TỔ NĂM HỌC 2010 – 2011

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

A. Biên chế: Tổng số 14 giáo viên, trong đó:

- Số GV nữ: 04; Số Đảng viên 0; Số đối tượng Đảng: 06; Số Đoàn viên: 13; Số Thanh niên: 14;

Số Công đoàn viên 14.

- Giáo viên có hộ khẩu thường trú tại Ninh Hòa: 8; Nha Trang: 01; Tỉnh khác: 05.

- Số GV ở nhà công vụ: 03; Phải thuê nhà trọ: 01.

- Số GV đạt chuẩn: 14; ĐHSP hệ chính quy: 10; ĐHCCSP hệ chính quy: 04.

- Vào ngành trước 2004, có: 02 GV; Từ 2004 đến 2009: 11GV; Năm 2010 có 01 GV.

- Tổ Lý – Thể dục bao gồm các môn dạy Vật lý – KT: 09 GV; dạy TD – QP: 04 GV;

B. Những thuận lợi và khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

- Tổ Lý – Thể dục là một tập thể GV trẻ, có năng lực và nhiệt tình trong công tác.

2. Khó khăn:

- Đa số GV trong tổ còn ít kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

- Một số trang thiết bị phục vụ cho việc dạy - học còn thiếu và chưa đạt yêu cầu.

- Một số GV còn gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống.

II. KẾ HOẠCH CỦA TỔ NĂM HỌC 2010 – 2011:

Với nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010 – 2011: “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và thực hiện mục tiêu 05 năm của nhà trường: “ Trách nhiệm – Kỷ cương – Chất lượng – Hiệu quả”. Tổ Lý – Thể dục đề ra một số kế hoạch như sau:

A. Về chính trị - tư tưởng:

- 100% tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và có bài thu hoạch chính trị.

- Thực hiện đúng tác phong, giờ giấc, đồng phục của giáo viên khi lên lớp và các ngày lễ lớn.

- Thường xuyên nâng cao nhận thức chính trị qua sách báo, qua các thông tin phương tiện đại chúng và các văn bản pháp quy của Đảng, nhà nước và nghành giáo dục.

-  100% giáo viên trong tổ hưởng ứng và tham gia tốt các cuộc vận động động, các phong trào như : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong  giáo dục” , “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện ,học sinh tích cực”...

- Chống chủ nghĩa cá nhân trong tập thể.

- Thường xuyên quan tâm và động viên những GV ở xa hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.

B. Về chuyên môn:

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở và Trường tổ chức.

- 100% nghiêm túc thực hiện đúng qui chế, nề nếp chuyên môn.

- Giáo viên đến lớp phải có giáo án, hồ sơ chuyên môn đầy đủ: (Sổ họp ,Sổ dự giờ ,Sổ điểm cá nhân, Giáo án, Lịch báo giảng (hạn chót phải lên LBG vào sáng thứ 3 của tuần), sổ Tích lũy, sổ chủ nhiệm (nếu là GVCN) .

- Giáo án, sổ dự giờ của GV phải theo mẫu thống nhất của nhóm, tổ. Cách ghi sổ đầu bài, sổ điểm chính theo quy định của Ban Chuyên môn .

- Tăng cường kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV 01 tháng 01 lần ( kiểm tra vào tuần cuối tháng), Lịch báo giảng kiểm tra 02 tuần/lần. Quy trình kiểm tra: Dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng, các nhóm trưởng chịu trách nhiệm lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong nhóm, lập biên bản và thông báo cụ thể trong buổi họp tổ.

- Về thao giảng :

* Mỗi GV tham gia đầy đủ 2 lần/01 năm học ( 02 tiết đều bằng giáo án điện tử, trừ môn TD – QP). Sau khi thao giảng mỗi nhóm cử tối đa 02 giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường nhằm xây dựng đội ngũ GV tham gia Hội giảng cấp tỉnh năm học 2011 – 2012.

- Về dự giờ:

* Đối với tổ trưởng, tổ phó phải dự giờ GV trong tổ ít nhất 04 tiết dạy /01 GV.

* Đối với các thành viên khác phải dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết dạy (ít nhất 09 tiết/HK và 01 tháng phải dự tối thiểu là 02 tiết); Mỗi tháng các nhóm phải có ít nhất 02 tiết rút kinh nghiệm tiết dạy và ghi biên bản cụ thể.

* GV trong nhóm bộ môn trống tiết có thể xin dự giờ (báo trước 01 ngày) ;

* Khi đồng nghiệp thao giảng GV trống tiết phải tham gia dự giờ.

- Tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, năng lực tự học và vận dụng sáng tạo của học sinh, tránh hiện tượng học thuộc lòng và nhớ sự kiện.

- Trong kiểm tra, đánh giá học sinh cần phải thực hiện nghiêm túc khách quan đúng quy chế, trước khi tổ chức kiểm tra đề chung thì  tổ nhóm phải ra đề cương cụ thể và thông báo trước cho ban chuyên môn và học sinh (ít nhất là 01 tuần).

- Tăng cường sử dụng và nâng cao hiệu quả thiết bị - đồ dùng dạy học (một trong những tiêu chi đánh giá thi đua cuối năm học).

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy- học như: Soạn giáo án, tạo đề thi trắc nghiệm…

- Trong quá trình giảng dạy bộ môn GV cần phải lồng ghép các nội dung giáo dục đặc thù như: Khi giảng dạy Vật lý, Công nghệ phải giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, đối với môn TD – QP phải rèn luyện cho học sinh tinh thần khỏe để bảo vệ Tổ quốc...

- Về bồi dưỡng học sinh giỏi bảng B cấp tỉnh: GV được phân công nhiệm vụ phải hăng hái, nhiệt tình, đồng thời cũng phải đều tay và luôn đặt ý thức trách nhiệm lên hàng đầu. Giáo viên bồi dưỡng lên lịch để nhóm trưởng trực tiếp kiểm tra.

- Về làm đồ dùng dạy học tham gia dự thi cấp tỉnh: giao cho mỗi nhóm phải có ít nhất 01 sản phẩm ( tổ dự định hỗ trợ 150.000đ/sản phẩm và đưa vào một trong những tiêu chí thi đua cuối năm).

- Về việc dạy phổ cập tham mưu với Lãnh đạo nhà trường: tạo điều kiện cho những GV bộ môn ít tiết làm công tác chủ nhiệm; bố trí nam GV dạy ở những điểm xa trung tâm.

- Về kiểm tra nội bộ: cho GV được kiểm tra tự bố trí và lên kế hoạch kiểm tra, rồi sau đó thông báo cho tổ hoặc nhóm trưởng để tiến hành kiểm tra.

- Nghiêm cấm viêc – học thêm ở nhà.

- Nghiêm cấm GV xúc phạm nhân phẩm và danh dự của học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn.

- Về câu lạc bộ ( sinh hoạt tập thể): tổ đăng ký tổ chức vào tháng 10/2010.

- Về xây dựng trang Web: các thành viên trong tổ đều phải tham gia viết bài, sau đó lựa chọn những bài viết hay nhất để đăng tải lên website ( đưa vào một tiêu chí thi đua cuối năm). ( đăng tải website vào tháng 02/2011)

C. Về công tác khác:

- Tổ Lý – Thể dục có 05 giáo viên kiêm nhiệm ( 04 GV chủ nhiệm; 01 TKHĐ). Các giáo viên kiêm nhiệm phải nâng cao ý thức trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức HKPĐ cấp trường vào đầu tháng 10/2010.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao của nhà trường.

- Về việc thu chi của tổ:

+ Về thu: mỗi thành viên trong tổ đóng quỹ tổ: 50.000đ/tháng.

+ Về chi: việc hiếu: 150.000đ/đám; đám cưới 250.000đ/người; chi cho một số công việc khác: thăm bệnh, tặng quà Trung thu cho con GV trong tổ; tổ chức ngày 8/3 …

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. Về tập thể:

- Xây dựng tập thể Tổ đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Xuất sắc.

2. Về cá nhân:

- 93 % GV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến ( do có 01 GV nghỉ hộ sản)

- 3/4 Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- 03 GV giỏi cấp trường, chiếm tỉ lệ 21%.

- Phải có ít nhất 01 học sinh Giỏi Vật lý bảng B cấp tỉnh.

- 02 giải đồ dùng dạy học cấp tỉnh.

- Tổ giới thiệu cho chi bộ: 01 – 02 quần chúng ưu tú.

 

                                                                                   TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                              Nguyễn Xuân Thái


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn