TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785711
Chuyên mục: Tổ Hoá - Sinh  
Ngày đưa tin: 31/10/2011    

KTCL SINH 11+ ĐÁP ÁN

Trường THPT Tôn Đức Thắng

                                                KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 – 2012

                                                            Môn : Sinh học 11

                                                            Thời gian : 45 phút

 

I. Phần tự luận ( 7 điểm) – Thời gian : 30 phút

Câu 1(3đ):  Quang hợp là gì?Nêu các đặc điểm về hình thái ,cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp?

Câu 2(2đ): Trình bày cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước?

Câu 3(2đ): Nêu bản chất hai pha của quang hợp?Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật CAM

II. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm) – Thời gian : 15 phút             

Câu 1: Thực vật chỉ hấp thụ nitơ trong đất ở dạng nào?

A. nitrat ( ) và amôni ( ).                    B. Nitơ tự do (N2) và nitrat ( ).

C. amôni ( ) và Nitơ tự do (N2).                   D. NH3, , .

Câu 2: CO2 được hấp thụ vào cây trong trường hợp

A. cây cần CO2 để quang hợp.                             B. cây hấp thụ nhiều nước.

C. cây mở khí khổng để thoát hơi nước.          D. cây hô hấp ở lá mạnh.

Câu  3: Nước được vận chuyển từ rễ lên lá nhờ động lực nào có vai trò chính?

A. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.                                                          

B. Lực đẩy của rễ.

C. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch.

D. Lực khếch tán của nước khi có sự chênh lệch về nồng độ.

Câu  4: Tại sao gọi nhóm thực vật là C4?

A.Vì nhóm thực vật này thường sống ở điều kiện nóng ẩm kéo dài

B.Vì nhóm thực vật này thường sống ở điều kiện khô hạn kéo dài.

C.Vì sản phẩm cố định CO2  đầu tiên là một hợp chất có ba cacbon

D.Vì sản phẩm cố định CO2  đầu tiênlà một hợp chất có bốn cacbon

Câu5: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

A. Có các lực khử mạnh.                                 B. Được cung cấp ATP.

C. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza       D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Câu 6: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ:

A.                                 B.

C.                                 D.

Câu 7: Sản phẩm của pha sáng gồm có:

A. ATP, NADPH và O2               B. ATP, NADPH và CO2

C. ATP, NADP+và O2                D. ATP, NADPH

Câu 8: Vì sao lá cây có màu xanh lục?

       A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

       B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

       C. Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

       D. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Câu 9: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

       A. Ở màng ngoài.               B. Ở màng trong.         C. Ở chất nền.                              D.Ở tilacôit

Câu 10: Những cây thuộc nhóm C3 là:

       A. Rau dền, kê, các loại rau.                     B. Mía, ngô, cỏ lồng vực,cỏ gấu.

       C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.             D. Lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 11 Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể:

       A. 60 gam nước.            B. 90 gam nước.               C. 10 gam nước.       D. 30 gam nước

Câu 12: Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ thụ động.          B. Hấp thụ chủ động.    C. Khuếch tán.                D. Thẩm

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SINH HỌC 11

 

Nội dung

Thang điểm

I. Phần tự luận

Câu 1:QH là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật.

 

-phiến lá dạng  bản,mỏng và luôn hướng bề mặt lá vuông góc với ánh sáng để nhận được nhiều nhât năng

-Biu bì trên và biu bì dưi:có sng khí khng rt ln để  trao đổi khí khi quang hợp

-Lớp tế bào mô giậu:xếp sít nhau chứa nhiều lục lạp để hấp thu trực tiếp  ánh sáng chiếu trên bề mặt lá

-Lớp tế bào mô khuyết :phân bố cách xa nhau tạo khoảng trống gian bào để thuận lợi trao đổi khí cho quang hợp

-Mạch dẫn:gồm mạch gỗ và mạch rây để dẫn nước và muối khoáng đến từng tế bào  để quang hợp và vận chyển sản phẩm quang hợp ra khỏi lá

Câu 2:Trình bày cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước:

+ Khi tb no nước à thành tb căng à kk mở rộng.

+Khi tb mất nước à thành tb duỗi thẳng à kk đóng

-Nguyên nhân dẫn đến khí khổng trương nước hoặc mất nước:

+khi cây được chiếu sáng,cây tiến hành quang hợp,hàm lượng đường tăng,tăng ASTT.Hai tế bào khí khổng hút nước.trương nước và khí khổng mở

+Hoạt động của các bơm ion làm tăng hoặc giảm ASTT

+Khi cây bị hạn ,hàm lương AAB tăng,các ion rút ra khỏi tế bào làm ASTT giảm,giảm sức trương nước và khí khổng đóng.

Câu 3:-

bản chất  pha sáng:là pha oxh nước để tạo H+  và e- để cung cấp cho việc hình thành ATP và NADPH đồng thời giả phóng oxi

-bản chất  pha tối:là pha khử C02  nhờ ATP và NADPH được tạp ra từu pha sáng để tổng hợp chất hữu cơ

-Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật CAM:sống trong điề kiện sa mạc ,phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng việc đóng khí khổng  vào ban ngày .Vì vậy nhóm thực vật này nhận và cố định CO2 vào ban đêm

 

II. Phần trắc nghiệm

1A

2C

3A

4D

5D

6C

7A

8D

9C

10D

11C

12B

 

0.5

 

 

0.5

0.5

0.5

0.5

 

0.5

 

 

0.25

0.25

 

0.5

 

0.5

0.5

 

 

0.5

 

0.5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn