TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785655
Chuyên mục: Chi đoàn GV  
Ngày đưa tin: 21/09/2011    

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011-2012
STT Họ và tên Năm vào ngành Tổ Bộ Môn Chức Vụ
1 Võ Xuân Dần 2011 Lý-TD Ủy viên
2 Nguyễn Thị Hường 2011 Toán Ủy viên
3 Nguyễn Thị Nhuyễn 2011 Xã Hội Ủy viên
4 Nguyễn Thị Giang Thanh 2011 Xã Hội P.Bí Thư
5 Nguyễn Thị Phương Vi 2010 Ngoại Tin Bí Thư

                                     MỘT VÀI NÉT VỀ CÁC THÀNH VIÊN BCH-CĐGV NHIỆM KỲ 2011-2012.

                  Bí Thư CĐGV

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Vi            

Đơn vị: Trường THPT Tôn Đức Thắng

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Thuộc tổ bộ môn: Ngoại Tin

                  

             Phó Bí Thư CĐGV

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang Thanh        

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Giáo viên Địa Lý

Thuộc tổ bộ môn: Xã Hội

(Hiện tại Cô Giang Thanh đã chuyển đơn vị công tác)

              

                 Ủy viên BCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhuyễn         

Đơn vị: Trường THPT Tôn Đức Thắng

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Giáo viên Lịch Sử

Thuộc tổ bộ môn: Xã Hội

 

 

 

 

                  

                 Ủy viên BCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường      

Đơn vị: Trường THPT Tôn Đức Thắng

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Giáo viên Toán Học

Thuộc tổ bộ môn: Toán

 

 

 

 

 

                 Ủy viên BCH

Họ và tên: Võ Xuân Dần        

Đơn vị: Trường THPT Tôn Đức Thắng

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Giáo viên Thể Dục

Thuộc tổ bộ môn: Lý - Thể Dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn