TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

792335
Chuyên mục: Công văn  
Ngày đưa tin: 17/06/2011    

Công văn 690/SGD&ĐT-KHTC V/v: Thời hạn báo cáo chỉ tiêu kế hoạch năm học 2012-2013 và kế hoạch 5 năm 2012-2016

Số tư liệu: 690/SGD&ĐT-KHTC
Ngày ban hành: 15/6/2011
Tệp đính kèm: 690-KHTC-150611.doc
                        Kính gửi:  
                                          - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
                                          - Các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.
          Ngày 01/6/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 297/SGD&ĐT-KHTC về việc xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 và kế hoạch 5 năm 2012-2016. 
         Do yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức duyệt kế hoạch các tỉnh Nam Trung bộ vào ngày 23/6/2011, nên Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 18/6/2011 (thay vì 25/6/2011 như công văn 297/SGD&ĐT-KHTC).
         Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

                                                            Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm.


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn