TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

788735
Chuyên mục: Dành cho học sinh  
Ngày đưa tin: 13/07/2019    

Thôn tin các mốc thời gian phúc khảo và điều chỉnh nguyện vọng ĐH - CĐ năm 2019

 Để chủ động các công việc tiếp theo, phòng Khảo thí gửi Đơn xin phúc khảo (đính kèm) và nhắc một số việc cơ bản để các trường chuẩn bị.

A. Công nhận tốt nghiệp
- 14/7: Công bố kết quả thi tại địa chỉ: diemthi.khanhhoa.edu.vn
- 17/7: Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp
- 18/7-19/7: In, ký, đóng dấu giấy chứng tốt nghiệp tạm thời.
- 19/7-21/7: Hoàn thành việc trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cùng với Giấy Chứng nhận kết quả nhận từ Phòng Khảo thí.
- 14/7-23/7: Nhận đơn Phúc khảo và cập nhật vào hệ thống
B. Tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm ngành đào tạo giáo viên 
- 16/7-18/7: Điều chỉnh nguyện vọng thử nghiệm.
- 22/7-29/7: Điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến.
Lưu ý: Phương thức này chỉ điều chỉnh 01 lần và sai không được điều chỉnh lại; Phương thức này không cho điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.
- 22/7-31/7: Điều chỉnh nguyện vọng theo bằng Phiếu điều chỉnh NV ( Đính kèm mẫu phiếu điều chỉnh). Đến ngày 01/8: thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh NV.
Trân trọng./. 

Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn