TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785684
Chuyên mục: Tổ Hoá - Sinh  
Ngày đưa tin: 10/10/2011    

Đề Kiểm tra 1 tiết + đáp án khối 11

 

Đáp án và biểu điểm chiều.doc Đáp án và biểu điểm chiều.doc
42K   Xem   Tải xuống  
Đáp án và biểu điểm sáng.doc Đáp án và biểu điểm sáng.doc
44K   Xem   Tải xuống  
ĐỀ A KHỐI CHIỀU.doc ĐỀ A KHỐI CHIỀU.doc
45K   Xem   Tải xuống  
ĐỀ b KHỐI CHIỀU.doc ĐỀ b KHỐI CHIỀU.doc
44K   Xem   Tải xuống  
KT HÓA A- SANG.doc KT HÓA A- SANG.doc
56K   Xem   Tải xuống  
KTHOA B-SANG.doc KTHOA B-SANG.doc
56K   Xem   Tải xuống  


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn