TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785679
Chuyên mục: Đoàn trường TDT  
Ngày đưa tin: 14/12/2011    

BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2011-2012.

                                DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012.

STT HỌ VÀ TÊN

MÔN

GIẢNG DẠY

CHỨC VỤ
1 Lương Minh Tùng Toán Bí Thư
2 Lê Thị Lan Thùy Sinh học Phó Bí Thư
3 Nguyễn Thị Phương Vi Tin học Ủy viên
4 Nguyễn Thị Nhuyễn Lịch Sử Ủy viên
5 Bùi Thị An Danh Vật Lý Ủy viên
6 Vũ Xuân Thưởng Vật Lý Ủy viên
7 Nguyễn Thị Hường Toán Ủy viên
8 Huỳnh Quốc Cường Hóa học Ủy viên
9 Nguyễn Thành Lợi Vật Lý Ủy viên
10 Trần Thị Thủy Văn học Ủy viên
11 Nguyễn  Hữu Thanh Văn học Ủy viên
12 Bùi Thị Thu Tin học Ủy viên
13 Nguyễn Thị Bích Duyên Học Sinh Ủy viên
14 Nguyễn Thị Kim Trang Học Sinh Ủy viên
15 Nguyễn Thị Diễm Uyên Học Sinh Ủy viên

 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn