TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785621
Chuyên mục: Tổ Vật Lý  
Ngày đưa tin: 08/11/2010    

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ LÝ -THỂ DỤC

1. Đặc điểm Tổ Lý -Thể dục

Tổng số 14 giáo viên, trong đó:

- Số GV nữ: 04; Số Đảng viên 02; Số đối tượng Đảng: 04; Số Đoàn viên: 13; Số Thanh niên: 14;

Số Công đoàn viên 14.

- Số GV đạt chuẩn: 14; ĐHSP hệ chính quy: 10; ĐHCCSP hệ chính quy: 04.

- Vào ngành trước 2004, có: 02 GV; Từ 2004 đến 2009: 11GV; Năm 2010 có 01 GV.

- Tổ Lý – Thể dục bao gồm các môn dạy Vật lý – KT: 09 GV; dạy TD – QP: 04 GV;

2. Danh sách các thành viên trong tổ:

 

Stt Họ và tên N. Sinh Dạy môn V. Ngành ĐT Di động Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Thái 1985 Lý - CN 2007 0987256177  
2 Tại Thanh Toàn 1978 TD -  QP   01654884132  
3 Hoàng Văn Long 1981 Lý - CN 2007 0985078995  
4 Phùng Thanh Đàm 1986 Lý - CN 2008 0972757621  
5 Phạm Ngọc Thảo Trang 1983 Lý - CN 2005 0985746128  
6 Vũ Xuân Thưởng 1985   2008 0972439765  
7 Nguyễn Thành Lợi 1987 Lý - CN 2009 09623688737  
8 Phạm Thị Minh Thảo 1986 Lý - CN 2009    
9 Bùi Thị An Danh 1988 Lý - CN 2010 01697984882  
10 Đặng T Hương Biển 1984 Lý - CN 2008 0976953525  
11 Đặng Văn Long 1976 TD -  QP 2007 01652941217  
12 Lương Công Toàn 1976 TD -  QP   01699459385  
13 Nguyễn Văn Nhã 1979 TD -  QP 2008 0972843830  
14 Phạm Kim Đồng 1984 TD -  QP 2008 01268642189  

 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn