TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785715
Chuyên mục: Tổ Vật Lý  
Ngày đưa tin: 02/11/2011    

KẾ HOẠCH TỔ LÝ -THỂ DỤC NĂM HỌC 2011 -2012.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011 – 2012
 Với nhiệm vụ trọng tâm của Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa; năm học 2011 – 2012: “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và thực hiện mục tiêu 05 năm của nhà trường: “ Trách nhiệm – Kỷ cương – Chất lượng – Hiệu quả”, Tổ Lý – Thể dục  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học:
Biên chế: Tổng số 15 giáo viên, trong đó:
- Số GV nữ: 04; Số Đảng viên 2; Số đối tượng Đảng: 04; Số Đoàn viên: 9; Số công đoàn viên: 15
- Giáo viên có hộ khẩu thường trú tại Ninh Hòa: 8; Nha Trang: 01; Tỉnh khác: 06.
- Số GV ở nhà công vụ: 04, Số GV ở nhà trọ : 1GV
- Số GV đạt chuẩn: 15; ĐHSP hệ chính quy: 11; ĐHCCSP hệ chính quy: 04.
- Vào ngành trước 2004, có: 02 GV; Từ 2004 đến 2009: 11GV; Năm 2010 có 01 GV; Năm 2011 có 1 GV.
- Tổ Lý – Thể dục bao gồm các môn dạy Vật lý – KT: 09 GV; dạy TD – QP: 06 GV;
2. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Lãnh đạo và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
- Tổ Lý – Thể dục là một tập thể GV trẻ, có năng lực và nhiệt tình trong công tác.
3. Khó khăn :
- Đa số GV trong tổ còn ít kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
- Một số trang thiết bị phục vụ cho việc dạy - học còn thiếu và chưa đạt yêu cầu.
- Một số GV còn gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
1.      Mục tiêu 1: Nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng giảng dạy của các giáo viên trong tổ.
2.      Mục tiêu 2: Phấn đạt tập thể tổ Lao động tiên tiến Sở khen.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN : 
1. Nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện:
1.1.  Về các cuộc vận động và phong trào thi đua:
+  100% giáo viên trong tổ hưởng ứng và tham gia tốt các cuộc vận động động, các phong trào như : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong  giáo dục” , “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện ,học sinh tích cực”...
+100% tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và có bài thu hoạch chính trị.
+ Tổ chức 1 buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh ,1 lần Sinh hoạt dưới cờ.
+ Thường xuyên nâng cao nhận thức chính trị qua sách báo, qua các thông tin phương tiện đại chúng và các văn bản pháp quy của Đảng, nhà nước và ngành giáo dục.
+ Chống chủ nghĩa cá nhân trong tập thể.
+ Thường xuyên quan tâm và động viên những GV ở xa hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.
+ Nghiêm cấm Giáo viên xúc phạm nhân phẩm và danh dự của học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo.
+Nghiêm cấm viêc dạy thêm ở nhà.
1.2. Về chuyên môn:
100% nghiêm túc thực hiện đúng qui chế, nề nếp chuyên môn của trường đề ra.
a. Hồ sơ cá nhân: 
-Giáo viên đến lớp phải có hồ sơ chuyên môn đầy đủ: Chú ý
* Giáo án: Giáo án của GV phải theo mẫu thống nhất của nhóm, tổ.
* Sổ họp: Ghi đầy đủ (chú ý ghi rõ Gv vắng, trễ, có phép, không phép,những Gv vắng họp cần ghi chép lại nội dung cuộc họp mà nình vắng mặt, mỗi một cuộc họp cần ghi đầu trang để thuận tiện cho việc kiểm tra )
*Sổ dự giờ: Ghi ngắn gọn những nội dung cần góp ý, ghi và đánh giá đầy đủ.
* Lịch báo giảng: hạn chót phải lên LBG vào sáng thứ 7 của tuần trước khi dạy, nhóm trưởng kiểm tra LBG vào thứ hai.(Ghi đồ dùng dạy học vào tiết có sử dụng)
- Cách ghi sổ đầu bài, sổ điểm chính theo quy định của Ban Chuyên môn
b. Thực hiện tốt quy định về kiểm tra – đánh giá – thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn của GV: 
* Đối với tổ trưởng, tổ phó phải dự giờ GV trong tổ ít nhất 04 tiết dạy /01 GV/ 1 năm.
* Đối với các thành viên khác phải dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết dạy (ít nhất 09 tiết/HK và 01 tháng phải dự tối thiểu là 02 tiết); Mỗi tháng các nhóm phải có ít nhất 02 tiết rút kinh nghiệm tiết dạy và ghi biên bản cụ thể.
* GV trong nhóm bộ môn trống tiết có thể xin dự giờ (báo trước 01 ngày) ;
* Khi đồng nghiệp thao giảng, hội giảng,kiểm tra nội bộ GV trống tiết phải tham gia dự giờ.
* Giáo viên tuyển dụng năm 2010 và 2011 phải dự giờ 22 tiết/ năm(11 tiết/HK)
* Tổ trưởng, tổ phó kiểm tra toàn diện và chuyên đề tất cả GV trong tổ theo kế hoạch của BGH.
* Tăng cường kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV ,Lịch báo giảng kiểm tra thường xuyên. Quy trình kiểm tra: Dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng, các nhóm trưởng chịu trách nhiệm lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong nhóm, lập biên bản và thông báo cụ thể trong buổi họp tổ.
* Về kiểm tra nội bộ: GV được kiểm tra tự bố trí và lên kế hoạch kiểm tra, rồi sau đó thông báo cho tổ hoặc nhóm trưởng để tiến hành kiểm tra.
*Khi được phân công vào viết kiểm định chất lượng giáo dục thì phải hoàn thành đúng thời gian qui định(đưa vào tiêu chí thi đua cuối năm).
*Trong kiểm tra, đánh giá học sinh cần phải thực hiện nghiêm túc khách quan đúng quy chế, trước khi tổ chức kiểm tra đề chung thì  tổ nhóm phải ra đề cương cụ thể và thông báo trước cho ban chuyên môn và học sinh (ít nhất là 01 tuần).
* Tham gia đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh khối 11.
c.Những hoạt động nâng cao, bồi dưỡng CM :
*Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở và Trường tổ chức.
* Tăng cường sử dụng và nâng cao hiệu quả thiết bị - đồ dùng dạy học (một trong những tiêu chi đánh giá thi đua cuối năm học).
* Coi thao giảng là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Mỗi GV tham gia đầy đủ 4 tiết dạy của 2 lần hội giảng hoặc thao giảng /năm ( Trong đó có ít nhất 3 tiết  dạy bằng giáo án điện tử) Sau khi thao giảng mỗi nhóm cử ít nhất 3 giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường nhằm xây dựng đội ngũ GV tham gia Hội giảng cấp tỉnh năm học 2012 – 2013.
*Về việc dạy thể nghiệm : Theo qui định của ban CM (HK I: Chuyên đề Tổ chức hoạt động nhóm, HK II: CĐ Dạy học bằng giáo án điện tử), mỗi giáo viên đều phải dạy ít nhất 1 tiết đối với một chuyên đề, việc dạy thể nghiệm có thể lồng ghép vào các tiết thao giảng, hội giảng, kiểm tra nội bộ.
*Về làm đồ dùng dạy học tham gia dự thi cấp tỉnh: giao cho mỗi nhóm phải có ít nhất 1 sản phẩm ( tổ dự định hỗ trợ 150.000đ/sản phẩm và đưa vào một trong những tiêu chí thi đua cuối năm).
* Về xây dựng trang Web: Một HK mỗi Gv phải có ít nhất 1 bài được chọn để đăng tải lên trang web, BGH , tổ trưởng, nhóm trưởng là người kiểm định nội dung sau đó đưa lên website ( đưa vào một tiêu chí thi đua cuối năm).
* 100% GV đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu KHSP ứng dụng(1 đề tài/1Gv/năm), không viết là không hoàn thành nhiệm vụ năm học.
d. Bồi dưỡng học sinh:
*Chú trọng đến bồi dưỡng ,rèn luyện cho những học sinh tham gia HKPĐ cấp trường, cấp tỉnh:
* Tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, năng lực tự học và vận dụng sáng tạo của học sinh, tránh hiện tượng dạy đọc chép, học thuộc lòng.Trong quá trình giảng dạy bộ môn GV cần phải lồng ghép các nội dung giáo dục đặc thù như: Khi giảng dạy Vật lý, Công nghệ phải giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, đối với môn TD – QP phải rèn luyện cho học sinh tinh thần khỏe để bảo vệ Tổ quốc..., trong giáo án cần thể hiện rõ trong phần mục tiêu.
e. Xây dựng đội ngũ :  
    * Có 2 GV đi học để nâng cao trình độ
    * Tất cả GV trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.
*Về việc dạy phổ cập tham mưu với Lãnh đạo nhà trường: tạo điều kiện cho những GV bộ môn ít tiết làm công tác chủ nhiệm; bố trí nam GV dạy ở những điểm xa trung tâm.
1.3. Về công tác khác:
- Tổ Lý – Thể dục có 03 giáo viên kiêm nhiệm ( 01 GV chủ nhiệm; 01 TKHĐ, 1 Phó chủ tịch công đoàn). Các giáo viên kiêm nhiệm phải nâng cao ý thức trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức HKPĐ cấp trường vào tháng 9/2011, tham gia HKPD cấp tỉnh vào tháng 2/2012, Tổ chức hội thao TD-QP vào tháng 12/2011.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao của nhà trường.
- Về việc thu chi của tổ:
+ Về thu: mỗi thành viên trong tổ đóng quỹ tổ: 50.000đ/tháng.
+ Về chi: việc hiếu: 200.000đ/đám; đám cưới 300.000đ/người;thăm giáo viên hoặc vợ của GV trong tổ nghỉ hộ sản: 150.000 đ/người, chi cho một số công việc khác: thăm bệnh , tặng quà Trung thu cho con GV trong tổ; tổ chức ngày 8/3 …
2. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
2.1 Về tập thể:
- Xây dựng tập thể Tổ đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến, Sở khen.
2.2 Về cá nhân:
- 100 % GV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến .
- 3 Chiến sĩ thi đua cơ sở chiếm tỉ lệ 20%.
- 03 GV giỏi cấp trường, chiếm tỉ lệ 20%.
- 02 giải đồ dùng dạy học cấp tỉnh.
- Tổ giới thiệu cho chi bộ: 01 – 02 quần chúng ưu tú.
IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 
Thời gian
Nội dung công việc
Người phụ trách
Ghi chú
Tháng 8/2011
-Tổ chức cho HS ôn tập và thi lại
 
T. Lợi, T.Long,C.Biển
02-06/8
-Dạy phụ đạo lớp 12
 
-Tham gia lớp BD chính trị
C.Trang,T.Thưởng, T.Lợi,T.Long,C.Biển
Cả tổ
08-20/8
 
10,11/8
Bắt đầu thực hiện CM tuần 1
Cả tổ
từ 22/8
Tham gia Hội nghị PHHS lần 1
 
T.Thưởng
28/8
 
-Học tập quy chế và tập huấn chuyên môn
-Sinh hoạt chuyên môn THPT cấp tỉnh lần 1
 
Cả tổ
03/9
 
Theo KH của Sở
 
 
 
 
Khai giảng năm học
Cả tổ
5/9
 
Kiểm tra toàn diện C.Danh,T.Đồng
Cả tổ
GV được KT lên kế hoạch
Tháng 9/2011
-Đại hội tổ
-Hội nghị cán bộ công chức
-Triển khai kế hoạch làm ĐDDH.
- Triển khai CĐ dạy thể nghiệm HK I
Cả tổ
14/9
24/9
Tháng10/2011
Tổ chức thao giảng GVGiỏi cấp tổ
Cả tổ
Theo KH của trường
Kiểm tra toàn diện C.Trang, T.Thái chuyên đề T.Công Toàn
Cả tổ
GV lên KH
-Kiểm tra HSCM lần 1
-BGH kiểm tra hồ sơ GVCN
Nhóm trưởng
 
T.Thưởng
Theo KH của trường
Kiểm tra chất lượng đầu năm các khối lớp còn lại.
- Chuẩn bị đón đoàn thanh tra Sở GD
Cả tổ
Theo KH của trường
Tháng11/2011
Đón đoàn thanh tra Sở GD
Cả tổ
Theo KH của Sở
-BGH Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV trong tổ
-BGH kiểm tra Sổ dự giờ của GVBM (lần 1)
 
Cả tổ
Theo KH của trường
Hội giảng GVGiỏi cấp trường (lần 1)
- Kiểm tra CĐ C.Biển,C.Thảo,T.Dần
 
Cả tổ
Theo KH của trường
 
- GV được KT lên KH
 
 
Sinh hoạt chuyên môn THPT cấp tỉnh lần 2.
- Lên KH ôn tập HKI
 
 
-Cả tổ
Theo KH của Sở.
 
 
Tháng12/2011
-Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tại nhà đa năng
-Tham gia Hội nghị PHHS lần 2
- Kiểm tra toàn diện T.Tạ Toàn, chuyên đề T.Lợi,T.Thưởng, T.Nhã
 
Cả tổ.
 
 
- T.Thưởng.
 
- Cả tổ
 
-Theo KH của trường.
 
 
 
- GV được KT lên KH
Tổ chức hội thao Quốc Phòng
 
Nhóm TD-QP
Theo KH của trường
BGH Kiểm tra các đề tài NCƯDKHSP và ĐDDH tự làm (lần 1)
Cả tổ
Theo KH của trường
Tham gia đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập HS 11.
- Ra đề KT HK I .
- Coi thi HKI
 
Nhóm Lý.
 
 
- Cả tổ
-Theo KH của Bộ GD.
 
- Theo KH của trường
Tháng1/2012
Sơ kết HK I
Cả tổ
Theo KH của trường
Triển khai CĐ dạy thể nghiệm HK II
Cả tổ
 
BGH kiểm tra Sổ dự giờ của GVBM (lần 2)
 
Cả tổ
Theo KH của trường
Nghỉ Tết Âm lịch -Nhâm Thìn.
 
Cả tổ
16 – 28/01
Tháng2/2012
Sinh hoạt chuyên môn THPT cấp tỉnh lần 3
 
 
Theo KH của Sở
-Tổ-nhóm kiểm tra hồ sơ của GVBM;
-BGH kiểm tra hồ sơ GVCN (lần 2)
 
-Nhóm trưởng.
 
- T.Thưởng
Theo KH của trường
Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh
 
Nhóm TD
20-29/02
-Kiểm tra chất lượng giữa HK2
 
 
Theo KH của trường
Tháng 3/2012
-Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) và kỷ niệm Sinh nhật Đoàn TNCSHCM (26/3).
- Tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ.
 
Cả tổ
Theo KH của trường
Hội giảng GVGiỏi cấp trường (lần 2)
Tổ chức thi ĐDDH tự làm THPT cấp trường
 
Cả tổ
Theo KH của trường
BGH kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV trong tổ
Cả tổ
Theo KH của trường
Kiểm tra CĐ T.Đàm, T.Long
Cả tổ
GV được KT lên KH
Tháng 4/2012
-Tham gia thi ĐDDH tự làm THPT cấp tỉnh
-Sinh hoạt chuyên môn THPT cấp tỉnh lần 4
 
Cả tổ
Theo KH của Sở
Xét các đề tài NCƯDKHSP cấp trường (lần 2)
 
 
Theo KH của trường
-BGH kiểm tra hồ sơ GVCN (lần 3)
-BGH dự giờ tiết SHCN12
T.Thưởng
Theo KH của trường
-Dạy phụ đạo HS12; ôn tập và kiểm tra HK2
-Triển khai đánh giá chuẩn GV, chuẩn HT năm học
 
Cả tổ
Theo KH của trường
Tháng 5/2012
Tiếp tục tổ chức phụ đạo HS12, ôn tập và kiểm tra HK2
 
Cả tổ
Theo KH của trường
Hoàn thành hồ sơ đánh giá chuẩn GV, chuẩn HT năm học
 
Cả tổ
Theo KH của trường
-BGH kiểm tra Sổ dự giờ của GVBM .
-Họp tổ xét thi đua cuối năm.
 
Cả tổ
Theo KH của trường
Tổng kết năm học 
 
Cả tổ
21-31/5
Tháng 6/2012
Tham gia coi và chấm thi tốt nghiệp THPT
 
Cả tổ
02-03-04/6
Tham gia coi, chấm thi tuyển 10
 
Cả tổ
Theo KH của Sở
 
 
 
 
 
 
Tháng 7/2012
Triển khai công tác hè
 
Theo KH của trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn