TÌM KIẾM THÔNG TIN

  LIÊN KẾT WEBSITE
 

 

 

   Số lượt truy cập

785614
Chuyên mục: Tổ Văn  
Ngày đưa tin: 18/10/2011    

Kế hoạch tháng 8 Năm học 2011-2012


I.                   Đánh giá công tác trong hè:

Hoàn thành cơ bản các công việc tháng 6,7:

-         Tham gia coi và chấm các kì thi: TNTHCS, TS10.

II.  Công tác tháng 8:

1.     Công tác chính trị, tư tưởng:

-    Tham gia học tập chính trị(10-11/8)

-         Ổn định biên chế, nề nếp gv, hs.

2.     Công tác chuyên môn:

-    Tổ chức ôn tập thi lại và coi thi, chấm thi.

-         Dạy phụ đạo cho hs khối 12(8-22/8)

-         GVCN tập trung hs, phân công nhiệm vụ, phổ biến nội quy trường học.

-         Phân công chuyên môn, lên kế hoạch giảng dạy.

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng HSG.

-         Bắt đầu năm học mới từ 22/8.

3.     Công tác khác:

-         Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh lao động đầu năm học.

-         Tham gia các phong trào khác của nhà trường.


Các tin khác :
 
Bản quyền thuộc: Trường THPT Tôn Đức Thắng
Điện thoại : (058)3654315
  Email : c3tdthang@khanhhoa.edu.vn